Condicions de lloguer i Política de Privacitat

Condicions de lloguer

Condicions de Lloguer Turístic 

 

 1. Reserves i forma de pagament

Les reserves es poden fer per telèfon o correu electrònic amb la seguretat de que seran ateses immediatament. També es poden fer mitjançant la nostra web: www.companyturistic.com.

 En el moment de la reserva ens han de facilitar les seves dades personals: nom complet, adreça postal, telèfon de contacte, núm. de carnet d’identitat o passaport i data de naixement, així com  les de tots els ocupants.

 En el moment de la reserva s’hauran de dipositar, en concepte de paga i senyal, el 50% de l’ import total del lloguer en un termini de 3 dies i en cas de no rebre-la, la reserva es considerarà anul·lada.

Dades bancàries per realitzar transferència

Reserves a Llançà:

Núm. de Compte bancari:

BANCO BILBAO VIZCAYA   IBAN ES64 0182.3640.55.0010057051

 

Reserves a Roses:

Núm. de Compte bancari:

BANCO BILBAO VIZCAYA  IBAN ES38 0182.5505.98.0201533379

 

 

 L’import del lloguer restant haurà de fer-se efectiu 15 dies abans de la seva arribada per transferència bancària o targeta de crèdit, així com la fiança i taxa turística per tal d’agilitzar el check-in el dia d’arribada.

L’import de la fiança és el que s’indiqui en la seva reserva. L’agència disposa fins a un màxim d’un mes per a procedir al seu reemborsament.

Com a alternativa al pagament de la fiança, també els oferim la possibilitat de contractar una assegurança per danys amb la companyia Allianz-Mondial Assistance (preu a partir de 18€).

La poden contractar aquí: https://ceigrup-pdp.attis-insurance.com/.

En aquest cas, cal que ens adjuntin comprovant de contractació de l’assegurança.

Recordem que són al seu càrrec les reparacions i trencadissa de material, degut a un mal ús.

 

 1. Prestació de serveis

 

El preu de lloguer inclou: el consum normal d’aigua, electricitat i gas (excepte en cas de consums per calefacció).

En els allotjaments amb aire condicionat, està inclòs el consum fins a un màxim de fins a 50 kw/setmana en els allotjaments fins a 3 dormitoris i 70 kw/setmana en els allotjaments a partir de 4 dormitoris o cases (consum extra a carrec dels llogaters). La despesa de calefacció no està inclosa en cap cas.

 El preu de lloguer no inclou :

Obligatori:

 • El preu de la neteja final que figura en el seu document de reserva. Una empresa externa realitzarà la neteja i desinfecció segons els protocols sanitaris establerts.

No obstant l'allotjament s’ha de tornar ordenat, amb la vaixella neta i sense escombraries.

 • Taxa Turística: Segons la llei 5/2012 del 20 de març, hi ha un impost autonòmic sobre les estades en establiments turístics a Catalunya. El preu és de 1 € per persona i nit (màxim 7 € per persona per tota l'estada). Les persones entre 0 i 16 anys estan exemptes de pagar aquesta taxa.

Opcional :

 •  El preu pel lloguer de llençols i tovalloles és de 15 € per persona (21% IVA inclòs), però és necessari sol·licitar aquesta opció abans del dia d’arribada i sota disponibilitat.
 • També hi ha a disposició del client de manera gratuïta, prèvia reserva i segons disponibilitat, bressols de viatge o cadiretes per als infants.

 

3. Anul·lació d’una reserva

Les cancel·lacions per motius mèdics justificats degut a la Covid-19 o impossibilitat de desplaçar-se per ordre de les autoritats sanitàries o governamentals, els hi proposem les següents opcions:

-Es poden beneficiar d’un reemborsament integral.

-Posposar la reserva per altres dates sota disponibilitat.

-També els oferim la possibilitat de tornar la paga i senyal en format d’un bo, vàlid per a tots els nostres allotjaments fins el 30/09/2022. Si passat el 30/09/2022 no ha pogut gaudir del seu bo, li tornem els seus diners.

 Per a totes les altres cancel·lacions, les penalitzacions que s’aplicaran seran les següents:

-quan l’anul·lació es faci amb més de 30 dies abans de la seva arribada hi haurà una taxa per gestió de la reserva de 100 €.

-25% de l’import total de la reserva quan l’anul·lació es faci entre 30 dies i 16 dies abans de la seva arribada.

-50 % de l’import total de la reserva quan l’anul·lació es faci entre 15 i 8 dies abans de la seva arribada.

-100% de l’import total de la reserva quan l’anul·lació es faci amb de 7 dies o menys, així com els no-show.

 Els oferim la possibilitat de contractar una assegurança d’anul·lació amb la companyia Allianz-Mondial Assistance, i ho poden fer des de la nostra web a: http://ceigrup2.attis-insurance.com/index-es.html.

 1. Entrades i Sortides

Els allotjaments estaran disponibles a partir de les 17:00 H i fins les 19 H del primer dia reservat i s’hauran de deixar lliures OBLIGATORIAMENT abans de les 10:00 H de l’últim dia reservat. Aquestes hores seran flexibles, sempre sota petició i prèvia conformitat de l’agència, durant les temporades baixa, baixa superior i mitja.

 

Si el client arrendatari no arriba a la data prevista de la seva reserva ha de notificar a Company Turístic fefaentment el seu retard. En cas contrari, perdrà tots els seus drets, sense poder reclamar cap indemnització. 

 La recollida de les claus haurà de ser a l’oficina de COMPANY TURÍSTIC de CEIGRUP Finques J. Company indicada en el bo de reserva.

 Queda prohibit al client-arrendatari d’allotjar major nombre de persones que les que corresponguin a la capacitat màxima fixada, així com introduir animals, sense la conformitat de l’agència. Hi ha un suplement de 30 € per animal domèstic en aquells allotjaments que accepten mascotes.

 El client-arrendatari es compromet a respectar les normes estatutàries de la comunitat, molt especialment en les zones comunitàries i barbacoes.

 Company Turístic es reserva el dret, per causes de força major o alienes a la voluntat de l’agència, de substituir l’allotjament per un altre de característiques semblants o en cas de no conformitat per part del client de cancel·lar el contracte retornant-li la totalitat de l’ import dipositat a compte.

Condicions de cancel·lació

Condicions de Lloguer de Vacances 

 1. Reserves i forma de pagament

Les reserves es poden fer per telèfon o correu electrònic amb la seguretat de que seran ateses immediatament. També es poden fer mitjançant la nostra web: www.companyturistic.com.

 En el moment de la reserva ens han de facilitar les seves dades personals: nom complet, adreça postal, telèfon de contacte, núm. de carnet d’identitat o passaport i data de naixement, així com  les de tots els ocupants.

 En el moment de la reserva s’hauran de dipositar, en concepte de paga i senyal, el 50% de l’ import total del lloguer en un termini de 3 dies i en cas de no rebre-la, la reserva es considerarà anul·lada.

Dades bancàries per realitzar transferència

Reserves a Llançà:

Núm. de Compte bancari:

BANCO BILBAO VIZCAYA   IBAN ES64 0182.3640.55.0010057051

 Reserves a Roses:

Núm. de Compte bancari:

BANCO BILBAO VIZCAYA  IBAN ES38 0182.5505.98.0201533379

 

 

 L’import del lloguer restant haurà de fer-se efectiu 15 dies abans de la seva arribada per transferència bancària o targeta de crèdit, així com la fiança i taxa turística per tal d’agilitzar el check-in el dia d’arribada.

L’import de la fiança és el que s’indiqui en la seva reserva. L’agència disposa fins a un màxim d’un mes per a procedir al seu reemborsament.

Com a alternativa al pagament de la fiança, també els oferim la possibilitat de contractar una assegurança per danys amb la companyia Allianz-Mondial Assistance (preu a partir de 18€).

La poden contractar aquí: https://ceigrup-pdp.attis-insurance.com/.

En aquest cas, cal que ens adjuntin comprovant de contractació de l’assegurança.

Recordem que són al seu càrrec les reparacions i trencadissa de material, degut a un mal ús.

 2. Prestació de serveis

 El preu de lloguer inclou: el consum normal d’aigua, electricitat i gas (excepte en cas de consums per calefacció).

En els apartaments amb aire condicionat, està inclòs el consum fins a un màxim de 20 €/setmana. Tot consum extra serà a càrrec del llogater.

 El preu de lloguer no inclou :

Obligatori:

 • El preu de la neteja final que figura en el seu document de reserva. Una empresa externa realitzarà la neteja i desinfecció segons els protocols sanitaris establerts.

No obstant l'allotjament s’ha de tornar ordenat, amb la vaixella neta i sense escombraries.

 • Taxa Turística: Segons la llei 5/2012 del 20 de març, hi ha un impost autonòmic sobre les estades en establiments turístics a Catalunya. El preu és de 1 € per persona i nit (màxim 7 € per persona per tota l'estada). Les persones entre 0 i 16 anys estan exemptes de pagar aquesta taxa.

Opcional :

 •  El preu pel lloguer de llençols i tovalloles és de 15 € per persona (21% IVA inclòs), però és necessari sol·licitar aquesta opció abans del dia d’arribada i sota disponibilitat.
 • També hi ha a disposició del client de manera gratuïta, prèvia reserva i segons disponibilitat, bressols de viatge o cadiretes per als infants.

 3. Anul·lació d’una reserva

Les cancel·lacions per motius mèdics justificats degut a la Covid-19 o impossibilitat de desplaçar-se per ordre de les autoritats sanitàries o governamentals, els hi proposem les següents opcions:

-Es poden beneficiar d’un reemborsament integral.

-Posposar la reserva per altres dates sota disponibilitat.

-També els oferim la possibilitat de tornar la paga i senyal en format d’un bo, vàlid per a tots els nostres allotjaments fins el 30/09/2022. Si passat el 30/09/2022 no ha pogut gaudir del seu bo, li tornem els seus diners.

 Per a totes les altres cancel·lacions, les penalitzacions que s’aplicaran seran les següents:

-quan l’anul·lació es faci amb més de 30 dies abans de la seva arribada hi haurà una taxa per gestió de la reserva de 100 €.

-25% de l’import total de la reserva quan l’anul·lació es faci entre 30 dies i 16 dies abans de la seva arribada.

-50 % de l’import total de la reserva quan l’anul·lació es faci entre 15 i 8 dies abans de la seva arribada.

-100% de l’import total de la reserva quan l’anul·lació es faci amb de 7 dies o menys, així com els no-show.

 Els oferim la possibilitat de contractar una assegurança d’anul·lació amb la companyia Allianz-Mondial Assistance, i ho poden fer des de la nostra web a: http://ceigrup2.attis-insurance.com/index-es.html.

4. Entrades i Sortides

Els allotjaments estaran disponibles a partir de les 17:00 H i fins les 19 H del primer dia reservat i s’hauran de deixar lliures OBLIGATORIAMENT abans de les 10:00 H de l’últim dia reservat. Aquestes hores seran flexibles, sempre sota petició i prèvia conformitat de l’agència, durant les temporades baixa, baixa superior i mitja.

 Si el client arrendatari no arriba a la data prevista de la seva reserva ha de notificar a Company Turístic fefaentment el seu retard. En cas contrari, perdrà tots els seus drets, sense poder reclamar cap indemnització. 

 La recollida de les claus haurà de ser a l’oficina de COMPANY TURÍSTIC de CEIGRUP Finques J. Company indicada en el bo de reserva.

 Queda prohibit al client-arrendatari d’allotjar major nombre de persones que les que corresponguin a la capacitat màxima fixada, així com introduir animals, sense la conformitat de l’agència. Hi ha un suplement de 30 € per animal domèstic en aquells allotjaments que accepten mascotes.

 El client-arrendatari es compromet a respectar les normes estatutàries de la comunitat, molt especialment en les zones comunitàries i barbacoes.

 Company Turístic es reserva el dret, per causes de força major o alienes a la voluntat de l’agència, de substituir l’allotjament per un altre de característiques semblants o en cas de no conformitat per part del client de cancel·lar el contracte retornant-li la totalitat de l’ import dipositat a compte.

Política de privacitat

L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades necessàries per a la prestació dels serveis pactats.
La informació personal cedida pels clients registrats s'emmagatzemarà en una base de dades propietat de IMMOSERVEIS J. COMPANY, S.L., la qual assumirà les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i la integritat de la informació, d'acord amb la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal”, i d'altres legislacions que s'hi puguin aplicar.

IMMOSERVEIS J. COMPANY, S.L. utilitzarà les dades subministrades per l'usuari de manera interna per fer-li arribar ofertes i promocions que consideri que poden ser del seu interès.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a d'altres del grup al qual pertany IMMOSERVEIS J. COMPANY, S.L., així com a aquelles amb les quals tingui acords de col·laboració, amb la finalitat de poder ampliar els seus serveis, tot respectant sempre i en tot moment la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Tot usuari registrat pot exercir el dret d'accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades per mitjà d'un comunicat escrit dirigit a IMMOSERVEIS J. COMPANY, S.L., C/ Pella i Forgas 7, 17600 Figueres, Girona (Espanya).

Anar a dalt