Col·legi i Associacions Professionals

COL·LEGIS I ASSOCIACIONS PROFESSIONALS

Som socis fundadors de CEIGRUP Immobiliàries. Després de més de 25 anys s’ha consolidat com una marca de prestigi i professionalitat. Realitzem les accions de promoció i comercialització de la nostra oferta immobiliària i de lloguer turístic, conjuntament amb les nostres oficines associades a CEIGRUP a la Costa Brava (L’Escala, L’Estartit, Pals i Sant Antoni de Calonge).

Estem també integrats a la xarxa d’immobiliàries NAC PREMIER, que agrupa els millors professionals de reconeguda trajectòria i solvència a tota la geografia espanyola.

En compliment de la Llei 18/2007 i el Decret 12/2010 estem inscrits al Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya amb el número de aicat 1597.

RESPONSABILITAT i GARANTIA:

La nostra actuació professional està garantida amb una pòlissa de responsabilitat civil professional amb una cobertura fins a 600.000 euros i una assegurança de caució fins a un import de 240.000 euros, que garanteix les quantitats que es reben dels clients.

Estem col•legiats i associats als següents col•lectius professionals del sector:

ATA · COSTA BRAVA - PIRINEU DE GIRONA

ATA · COSTA BRAVA - PIRINEU DE GIRONA

L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava – Pirineu de Girona (ATA) és l’associació que representa aquest sector en el territori gironí. Gestiona les reserves a milers de visitants en els més de 10.000 allotjaments turístics que ofereix al llarg de la Costa Brava i Pirineu de Girona.

L’ATA és una associació jove i dinàmica que avui dia agrupa més de 120 empreses, les quals ofereixen la major oferta legalitzada d’apartaments turístics de la província.

L’associació està integrada per agències de lloguer d’habitatges d’ús turístic i propietaris de blocs d’apartaments, empreses que treballen dia a dia per oferir els millors serveis als seus clients, sempre sota els criteris de la qualitat i la sostenibilitat.

COL·LEGI API DE GIRONA

COL·LEGI API DE GIRONA

El Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, i es regeix pels principis d’independència i de democràcia participativa.

Les relacions del Col·legi amb les organitzacions col·legials d’àmbit estatal o supraestatal es regeixen pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries, i es formalitzen mitjançant un acord o un conveni, sens perjudici del dret d’accés, d’acció i de representació directa del Col·legi davant totes les institucions estatals i supraestatals i de les funcions de representació generals que li corresponguin.

CAFGI - GIRONA

CAFGI - GIRONA

El Col·legi d’Administradors de Finques de Girona és una Corporació de Dret Públic que representa a tots els seus col·legiats, prestant nombrosos serveis als mateixos i preocupant-se per l’eficaç acompliment de les seves tasques, la seva formació i el seu correcte funcionament.

AGENTS EXCLUSIUS D'ASSEGURANCES

AGENTS EXCLUSIUS D'ASSEGURANCES

Som Agents Exclusius d’Assegurances amb el núm. 64455 pel Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona

GREMI DE PROMOTORS I CONSTRUCTORS DE GIRONA

GREMI DE PROMOTORS I CONSTRUCTORS DE GIRONA

El Gremi de Promotors i Constructors de Girona va néixer l’any 1976, fruit de la presa de consciència d’un grup d’empresaris promotors-constructors, que varen veure la necessitat d’associar-se per afrontar conjuntament, els problemes i els reptes sorgits de l’exercici de l’activitat professional.

En el moment actual, la filosofia que guia al Comitè Executiu i la Junta Rectora, és la de no limitar-se a assessorar i resoldre problemes, sinó intentar preveure els mateixos abans que es produeixin, a base d’estar presents en l’elaboració de les Lleis, Decrets i Reglaments, tant Estatals, com Autonòmics, i també les Ordenances Locals, participant en les diferents Comissions Consultives de l’Administració, i així intentar portar a les mateixes les inquietuds i els coneixements dels professionals.

Compartir aquesta pàgina

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Anar a dalt